Formulář pro reklamaci zboží

  Adresát: BUfashion.cz s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

  Oznamuji, že tímto reklamuji následující zboží: ……………………………………………………….………………………..………………..

  Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

  Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………………….………………………….

  Adresa kupujícího spotřebitele: …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………

  Číslo prodejního dokladu: ………………………………………………………………..…...

  Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………..

  POPIS ZÁVADY: ……………………………………………………………………………………………………     …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………

  Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ……………………………………………..

  Datum ……………………………………………

  BUfashion.cz s.r.o

  Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

  IČ: 06399835

  Jsme zapsáni v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281511