BUfashion.cz  s.r.o.

  IČO: 06399835

  Seifertova 1840/8, Praha 3, 130 00

  Česká republika

 

  Odesláno doporučeně

 

Odstoupení od smlouvy - zboží zakoupené přes internet

 

  Dobrý den,

 

  dne ……….. jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.bufashion.cz zakoupil/a následující zboží:     ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez     uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve14-ti denní lhůtě od převzetí zboží.

 Zboží zasílám spolu s odstoupení od smlouvy a s potvrzením o koupi. 

 Číslo objednávky: ………………………………………………………………………

 Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30-ti denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet číslo účtu   …………………………., vedený u …………………………...  

 

 S pozdravem,

 V.............., dne ..............
 Jméno a příjmení: ...................................................